Про нас

Міжнародні проекти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури — це:

 • навчання спеціальності провідними кафедрами академії;
 • вивчення основної іноземної мови — протягом усього періоду навчання, навчання 2-му іноземної мови — відповідно до профілю програми;
 • викладання ряду профільних дисциплін іноземною мовою;
 • європейські стандарти якості викладання і оцінювання знань;
 • перспектива вивчення іноземної мови до рівнів В2 і С1;
 • участь в системі східчастих стажувань: лінгвістичних, навчальних, професійних, науково-дослідних;
 • участь в міжнародних програмах і конкурсах;
 • отримання ступенів «Бакалавр» і «Магістр»;
 • європейські стипендії та гранти;
 • можливість проходження навчання на рівні «Бакалавр» і «Магістр» в зарубіжних країнах;

УВАГА: необхідний рівень іноземної мови для навчання за кордоном — В2! отримання двох дипломів українського і європейського зразків;

 • подальше навчання в аспірантурі і отримання диплома PhD за кордоном.

Хто може брати участь?

 • всі студенти, зараховані на 1-й курс факультетів: ПЦБ, Архітектурний, Економічний, Механічний, Екології та Безпеки життєдіяльності;
 • що надійшли в магістратуру студенти ПДАБтаА, (5-й або 6-й курс) факультетів: ПЦБ, Архітектурний, Економічний, Механічний, Екології та Безпеки життєдіяльності.

 

Факультет і спеціальність

Мови, що вивчаються
Архітектурний:
Архітектура будівель і споруд;
Містобудування;
Дизайн архітектурного середовища.

Промислове та цивільне будівництво
(ПЦБ)

Економічний:
Міжнародна економіка.

Економічний:
Облік і аудит;
Економіка підприємства.

Механічний:
Прикладне матеріалознавство.

Екології та безпеки життєдіяльності:
Теплогазопостачання та вентиляція;
Екологія;
Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Унікальна мовна програма, розроблена
кафедрою Інтенсивного навчання іноземним мовам

 • навчання французької, англійської та німецької мов відповідно до Європейських стандартів якості викладання і оцінювання знань;
 • інтенсивне вивчення основної іноземної мови протягом всього періоду навчання;
 • навчання другої європейському мови;
 • використання новітніх зарубіжних методик в навчанні іноземної мови;
 • використання авторських методик в навчанні науково-технічного іноземної мови, розроблених кафедрою Інтенсивного навчання іноземним мовам;
 • участь європейських викладачів в навчанні мови;
 • перспектива оволодіння іноземною мовою до рівня В2 за програмою «Бакалавр»;
 • перспектива оволодіння іноземною мовою до рівня С1 за програмою «Магістр»;
 • підготовка до мовних іспитів і тестів для отримання міжнародних сертифікатів з англійської мови FCE, CAE, PET, KET, IELTS, TOEFL, а також французької мови DELF, DALF;
 • навчання ділової іноземної мови;
 • розвиток мовних навичок для вирішення професійних завдань;
 • навчання академічному мови для захисту дипломної роботи іноземною мовою;
 • навчання складання резюме магістерської роботи на іноземній мові;
 • курс іноземної мови для університетських цілей для студентів, які планують продовжити навчання за кордоном;
 • підготовка до участі в міжнародних конференціях з подальшою можливістю публікації наукової доповіді іноземною мовою;
 • розвиток творчої особистості: прилучення до мистецтва театру як формі освоєння іноземної мови та набуття навичок виступу перед аудиторією, креативні конкурси і workshop.