Лекції європейських спеціалістів

Модернізація методик навчання і викладання є одним із пріоритетних напрямків у розвитку сучасної вищої школи. Завдяки спільній роботі викладачів кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам, ректорату академії, Агентства франкофоних університетів у Центрі були проведені численні семінари як для студентів та викладачів нашого навчального закладу, так і для колег із усіх регіонів України.

Успішне співробітництво з іноземними партнерами дозволило розширити горизонти і проводити науково-методичні семінари на високому європейському рівні. На особливу увагу заслуговує семінар «Методика викладання іноземної мови для професійних цілей» (січень, 2014), проведений французьким лектором Анна-Марі Оділь Вернь, за підтримки Федерації Обміну Франція – Україна. У тому ж 2014 році в CRU було організовано семінар для співробітників академії «Використання інтерактивної дошки в навчальному процесі», який розробили та підготували викладачі кафедри ІНІМ. Центр надає прекрасні можливості для проведення лекцій на міжнародному рівні.

Так, у лютому 2015  на базі CRU була прочитана лекція «Свято світла» французьким професором Ж.-М. Делей з м. Ліон. У березні 2015 в нашому Центрі прочитав курс лекцій Жерар Бедюно, один із провідних економістів Франції, фахівець у сфері банківської діяльності для франкомовних студентів економічного факультету спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит». У листопаді цього ж року Центром було організовано семінар «Франкофонний театр», яким протягом тижня опікувалася Катрін Лавердан, французька актриса, викладач FLE Федерації Обміну Франція – Україна (FEFU).

Студенти проектних груп 2 – 4 курсів мали можливість взяти участь в тематичних ательє «Креативне письмове висловлювання у процесі навчання іноземній мові», які теж розробила і провела Катрін Лавердан. У травні 2016 CRU проводив міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційні підходи у викладанні іноземних мов у сучасному технічному ВНЗ» за участі професора Страсбурзького університету Жан-Поля Мейєра. У липні 2016  в Центрі діяла Літня школа, яка  організована спільно з FEFU, яка об’єднала викладачів академії та викладачів і вчителів французької мови з усієї України.

Курс лекцій «Методика викладання французької мови» прочитала пані Оділь Рамбер, викладач французької мови Шотландського Університету Сент Ендрю. Протягом 2016-2017 років студенти та викладачі франкомовних проектів ПДАБА прослухали цикл лекції провідних французьких фахівців: директора національного Банка Франції, пана Жерара Бедюно; директора Бюро з регіональної економіки м. Гренобль, пана Ерве Фраде, та  лекції практикуючого паризького архітектора, пана Клода Ноеля.